Hotel Valeč

První písemná zmínka o Valči pochází z roku 1294, kdy Oldřich z Hradce v listině sepsané v Praze odporučil své statky králi Václavovi v případě, že by zemřel bez dědiců. Mezi jeho moravskými statky je uvedena i Valeč (Waltz). Další písemná zmínka je až z roku 1365, kdy Valeč odstoupili její majitelé Jan a Jindřich z Meziříčí Markétě, vdově po Půtovi z Vildenberka. Koncem 14. století připadla Valeč markraběti Joštovi z rodu Lucemburků.

První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1406, kdy Jošt daroval Valeč s tvrzí a dvorcem a dalším majetkem Mikuláši z Mochova. Po zničení starší tvrze ve druhé polovině 15. století ve Valči nějakou dobu panské sídlo nebylo. Zdejší zámek postavil před rokem 1534 Smil Osovský z Doubravice, který roku 1531 valečské panství získal od Jana z Pernštejna. Po Smilovi Osovském vlastnil Valeč jeho syn Burian a od roku 1567 do Bílé hory Vanečtí z Jemničky, za nichž nejspíš došlo k dalšímu zvelebování budov. Stavební vývoj objektu v rozhodujících rysech patrně dokončili po třicetileté válce Březničtí z Náchoda.

Po roce 1785, za rodiny Hessů, ztratil valeč svou rezidenční funkci a byl posléze upraven na kanceláře, byty úředníků a lihovar.

V roce 1850 ho Hessové prodali baronu Jiřímu Sinovi. Roku 1882 se novým vlastníkem stal švechatský pivovarník Antonín Dreher. Za něho Dalešice s Valčí a Slavěticemi tvořily zvláštní statek, který byl v roce 1921 zapsán Československému státu. Jedním z výsledků první pozemkové reformy provedené v letech 1922–1927 bylo vytvoření zbytkového statku ve Valči. Po 1. světové válce ho koupil pan Jaroslav Odehnal, legionář a starosta Sokola v Hrotovicích. Pan Odehnal adoptoval Jaroslavu Obrátilovou, která Valeč zdědila. Ta se v roce 1940 vdala za Vladimíra Malíka. O třináct let později byl Malíkovým vyvlastněn.

Když v roce 1953 z něj udělalo zemědělské družstvo sklad zeleniny a stáje, zdálo se, že je osud této historické stavby zpečetěn. O dvacet let později sice začal místní národní výbor s rekonstrukcí, ale ta byla zastavena v roce 1989.

Roku 1991 byl ve značně zdevastovaném stavu vrácen původním majitelům – Malíkovým. Ti na jeho opravu neměli finanční prostředky, a proto se mnoho let snažili zámek prodat. Mezitím stavba dále chátrala. Naději na záchranu dostala budova až v roce 2008, kdy jej koupil valečský patriot Ing. Bronislav Vala. O tři roky později začal s velkolepou a rozsáhlou rekonstrukcí vč. přilehlého parku se dvěma rybníky a okolních historických budov (bývalých chlévů). Po dvou letech intenzívních oprav byl 22. června 2013 slavnostně otevřen. Podařilo se tak zachránit stavbu, jejíž historie sahá až do časů renesance.