PREZENTACE

PREZENTACE:

Od Eppendorfské pipety až k Diagnostice 4.0 …      

RNDr. B. Friedecký, Ph.D.

Od počátků biochemie ke stanovení ctDNA a microRNA v plasmě      
prof. MUDr. R. Černý, CSc. 

 

BIOCHEMIE

Kvalita v laboratoři s nadhledem      
prof. MUDr. A. Jabor, CSc.

Externí kontrola kvality imunochemických metod v systémech NASKL a ČIA      
Ing. A. Vincíková

SW nástroje pro hodnocení kvality laboratorních vyšetření      
RNDr. J. Lukeš

Roztroušená skleróza: Likvorové biomarkery zánětu a tkáňového poškození     
Ing. MUDr. D. Zeman, Ph.D.

Cytologicko-energetická analýza pleurálních výpotků pro diagnostiku postižení orgánů dutiny hrudní
RNDr. P. Kelbich, Ph.D.      

Kazuistiky z laboratorní medicíny     
prof. MUDr. J. Racek, DrSc. 

Screening Downova Syndromu v těhotenství - staré a nové postupy      
doc. Ing. D. Springer, Ph.D. 

AMH preanalytické podmínky – testy stability podle ISBER protokolu     
doc. PharmDr. R. Kučera, Ph.D.

Štítná žláza v těhotenství
prof. MUDr. O. Topolčan, CSc.

Mění automatizace klinických laboratoří péči o pacienta?      
MUDr. D. Rajdl, Ph.D.

Remisol Advance     
RNDr. Z. Veškrna

 

HEMATOLOGIE

Soustředěná péče o pacienta s hemoragickými komplikacemi antikoagulační léčby      
MUDr. J. Gumulec

Stanovení aktivity aXa při léčbě LMWH      
MUDr. P. Kessler 

NOAC metody detekce, stanovení hladiny a jejich interference u ostatních koagulačních vyšetření 
doc. Mgr. L. Slavík, Ph.D. 

 

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE

NK bunky v reprodukčnej medicíně      
Mgr. K. Szaboová 

Záludnosti stanovení intracelulárních cytokinů       
Ing. Š. Luxová 

Možnosti laboratórnej diagnostiky liekových alergií      
MUDr. E. Gerlašinská, RNDr. Ľ. Müller 

Zacíleno na T lymfocyty      
RNDr. P. Tinavská, Ph.D.

B-lymfocyty v hlavní roli - kazuistiky z laboratoře      
Mgr. K. Kutějová 

Laboratorní diagnostika Hereditární sférocytózy      
Mgr. I. Špačková

Průtoková cytometrie v diagnostice IgM vs. non-IgM monoklonálních gamapatí      
Mgr. L. Říhová, Ph.D.

Kazuistika akutní bazofilní leukémie      
RNDr. O. Souček

 

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE a KLINICKÁ HEMATOLOGIE

Blasty      
MUDr. D. Mikulenková 

Lymfoproliferace - zajímavé klinické a morfologické nálezy      
MUDr. J. Zuchnická

Přínos cytometrie v diagnostice lymfoproliferací      
MUDr. M. Špaček, Ph.D. 

Cytometrie a výběr optimální léčby pro pacienty s akutní leukémií      
doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.  

 

KAZUISTIKY S PŘESAHEM

Pravidlo 3K klinické biochemie - kazuistiky      
prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM  

Aktuální situace v oblasti užívání drog v ČR      
Mgr. K. Grohmannová

Genealogický projekt Genetika a příjmení      
Mgr. V. Stenzl 


image012.jpg